AquaRD

DANE TELEADRESOWE

 

AquaRD Sp. z o.o.    

Centrala Warszawa              

ul. Złota 61/100
00 - 819 Warszawa

tel. + 48 22 25 78 774
fax. + 48 22 25 78 776

AquaRD Sp. z o.o.  

Oddział Białystok

ul. Hetmańska 103
15 - 727 Białystok

tel. + 48 85 67 49 473

fax.+ 48 22 25 78 776

Dział telemetrii:

tel. + 48 85 67 49 405
e-mail: telemetria@aquard.pl

 

                               Adres e-mail: aquard@aquard.pl

kontakt.jpg

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż uległ zmianie adres siedziby Oddziału Spółki AquaRD Sp. z o.o. w Białymstoku z dotychczasowego na: AquaRD Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku ul. Hetmańska 103, 15-727 Białystok.

Jednocześnie informujemy, że bez zmian pozostają inne nasze dane rejestrowe, w tym numery rejestrów NIP, REGON i KRS oraz adres siedziby firmy.

Dotychczasowe numery telefonów i faksu, kont bankowych oraz adresy e-mail również nie ulegają zmianie.

Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych. Prosimy również o kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres siedziby Oddziału Spółki.

 

AquaRD Sp. z o.o.© 2012 | All rights reserved.