Ta strona używa plików cookies.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej akceptujesz takie działania. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o tym jak korzystamy z tych plików oraz jak zmienić ustawienia.       ROZUMIEM
AquaRD

Klauzula dla nadawców i odbiorców korespondencji e-mailowej

 

AquaRD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest administratorem danych osobowych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznej.

 Z administratorem danych można kontaktować się:

Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw pod e-mail: iod@aquard.pllub adres korespondencyjny Administratora danych z dopiskiem Inspektor ochrony danych.

 

Cel, podstawy prawne i okres retencji danych

Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

1) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;

2) dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami;

3) przyjmowanie pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków;

4) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszeń.

 

 

Cel i Wyjaśnienie

 

Podstawa prawna

 

Długość okresu przetwarzania danych

 

W celu umożliwienia kontaktu elektronicznego z administratorem

 

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f

Przez okres roku, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z kodeksem cywilnym.

 

W celu przetwarzania danych szczególnych kategorii

Jeżeli w przesłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii, a nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji – poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania danych szczególnej kategorii.

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a

Do czasu cofnięcia zgody.

 

W celu realizacji umowy

Niezbędność do realizacji umowy zawartej z kontrahentami lub klientami w zakresie prowadzonej korespondencji.

 

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b

Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat.

W przypadku braku zawarcia umowy  przez 3 lata w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń.

 

W celu dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami

Dane zawarte w zgłoszeniu oraz przetwarzane w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i rozpatrzenia zgłoszenia mogą być dalej przetwarzane przez administratora.

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f), a w przypadku danych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit f

Przez okres roku, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z kodeksem cywilnym.

 

 

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom poza strukturą.

Administrator może ujawniać treść korespondencji:

 

 Prawa osób, których danych osobowe dotyczą

Szczegółowa Informacja o Twoich prawach:

 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

2) co do zasady Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG).

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

AquaRD Sp. z o.o.© 2012 | All rights reserved.